Soustruhy

Od nástrojárny k ropnému poli

SESTAVENÍ A CENA ›

Soustružnické centrum pro každou dílnu


Kompletní řada obráběcích CNC center Haas Automation je určena pro splnění potřeb moderních obráběcích dílen nejen dnes, ale i v budoucnu.

Všechny prvky a výkon, které se dají od strojů Haas očekávat


Soustružnická centra Haas nabízejí širokou škálu možností, včetně nástrojařských soustruhů, verzí Big Bore, modelů s vřetenem a protivřetenem, poháněných nástrojů s osou C a osou Y.

„Možnosti rozšíření jsou tady ve společnosti KutRite vždy zásadní. Všechno souvisí s hodnotou. Využívali jsme do značné míry velmi nákladný outsourcing, jednalo se o 30 procent prací, ale když jsme začali nakupovat vlastní stroje Haas, mohli jsme tyto činnosti vrátit zpět do našeho závodu.“

KutRite Manufacturing
Ralph O. Neri | Generální ředitel | KutRite Manufacturing

Univerzální řada soustruhů s řízením CNC


Ještě více práce


Stroje Haas nabízejí sadu nástrojů vylepšujících produktivitu, od schopností osy Y až k řešení posuvu tyčí – protože pořádnému výkonu se nic nevyrovná.