Certifikace a bezpečnost


Program Bezpečnost na prvním místě

Váš stroj Haas je navržen tak, aby byl vždy provozován se zavřenými dveřmi, nasazenými všemi kryty a plně funkčními bezpečnostními prvky.

Stejně jako bezpečnostní brýle a další běžné pomůcky je to jediný způsob, jak zajistit vaši bezpečnost na pracovišti a ochranu před poraněním.

Pro účely ochrany obsluhy stroje a zajištění maximální bezpečnosti je váš stroj Haas navržen tak, aby byl vždy provozován se zavřenými dveřmi, nasazenými všemi kryty a plně funkčními bezpečnostními prvky. Stroje Haas jsou vybaveny mechanickými a softwarovými bezpečnostními opatřeními, která zajišťují, že jsou při každém spuštění programu zavřené dveře.

Někteří lidé se mohou pokoušet tato bezpečnostní opatření překonat nebo přemoci. Takový postup je nebezpečný a je třeba se mu za všech okolností vyhnout. Bezpečnostní opatření stroje Haas chrání obsluhu pouze v případě, že správně fungují.

V případě, že někdo neoprávněně zasáhl do bezpečnostních prvků vašeho stroje Haas nebo pokud přestaly fungovat, rádi bychom vám pomohli vrátit přístroj do původní konfigurace z výroby. Ve skutečnosti víme, že je bezpečnost natolik důležitá, že uhradíme náklady počáteční bezpečnostní kontroly stroje.

Ano, je to tak, za počáteční kontrolu nic neplatíte. Pokud je ve vaší prodejně servisní technik společnosti Haas, aby provedl servisní zákrok, budete mít bezpečnostní kontrolu zdarma. Kromě toho můžete kontaktovat místní podnikovou prodejnu Haas a domluvit si schůzku s certifikovaným technikem Haas, který zdarma zkontroluje bezpečnostní stav vašeho stroje a vysvětlí vám, co je třeba udělat, aby se obnovilo původní tovární nastavení bezpečnostních funkcí stroje.

*NEPOKOUŠEJTE SE JAKKOLI MĚNIT BEZPEČNOSTNÍ PRVKY. ZPŮSOBÍ TO, ŽE SE STROJ STANE NEBEZPEČNÝM A BUDE ZRUŠENA ZÁRUKA. ÚPLNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V NÁVODU K OBSLUZE.

Electrical Testing Laboratory (Elektrická zkušební laboratoř)

Všechny stroje Haas s řízením CNC mají značku ETL Listed, která potvrzuje, že vyhovují elektrickému standardu NFPA 79 pro průmyslové stroje a kanadskému ekvivalentu CAN/CSA C22.2 No. 73. Značky ETL Listed a cETL Listed jsou udělovány výrobkům, které úspěšně absolvovaly testování společností Intertek Testing Services, což je alternativa Underwriters Laboratories.

Intertek Testing Services (ITS) je laboratoř akreditovaná Národním institutem pro normy a techniku. ITS je dále národně uznávanou zkušební laboratoří úřadu pro oblast zdravotnictví a ochranu zaměstnanců (OSHA) a je akreditovaná Kanadským výborem pro normalizaci jako zkušební organizace a certifikační organizace.

Produkty, které splňují předepsané požadavky programu ITS, získají oprávnění používat označení ETL Listed a cETL Listed.

  • ITS – Intertek Testing Services
  • ETL – Electrical Testing Laboratory (cca 1904), nyní ETL SEMKO, divize Intertek Group
  • NFPA – National Fire Protection Association (Národní asociace protipožární ochrany)
  • NFPA 79 – norma pro elektroinstalace pro strojní zařízení používaná v průmyslu
  • NIST – National Institute of Standards and Technology (Národní institut pro normy a techniku)
  • NRTL – Nationally Recognized Testing Laboratory (Národně uznávaná zkušební laboratoř).

Certifikace CE

Společnost Haas Automation, Inc. dokončila certifikační proces, kterým je podmíněno označování jejích produktů značkou CE. Na svou výlučnou odpovědnost prohlašujeme, že všechny produkty Haas Automation, prvky volitelné výbavy a příslušenství jsou v souladu s nařízeními evropské směrnice pro strojní zařízení.

Certifikace ISO

Společnost Haas Automation byla posuzována z hlediska vyhovění ustanovením stanoveným normou ISO 9001:2015.

Rozsah registrace: Návrh a výroba strojů s řízením CNC a příslušenství, výroba plechů.

Podmínky pro udržení si tohoto certifikátu o registraci jsou stanoveny v zásadách registrace ISO 5.1. Tato registrace se uděluje na základě zachování shody organizace s uvedeným standardem. Platnost tohoto certifikátu závisí na průběžných dohledových auditech.

Pokud chcete získat kopii naší certifikace ISO, vyplňte prosím následující formulář a bude vás kontaktovat zástupce společnosti Haas.

Formulář žádosti o certifikaci ISO


Vyplňte tento formulář a vyžádejte si dokumenty naší certifikace ISO.